6.10.2011

Suomalainen huippuosaaminen ei synny ilman suomalaista lasten ja nuorten kirjallisuutta

Turun kirjamessuilla pidettiin paneelikeskustelu, jonka aiheena oli lasten ja nuorten tietokirjojen tulevaisuus. Keskustelijoina olivat koululainen Jarno Kallio ja tietokirjailijat professori Markku Löytönen, lastenpsykiatri Raisa Cacciatore ja selkokirjallisuuden asiantuntija Pertti Rajala sekä puheenjohtajana FT, kirjailija Paula Havaste.

Seminaarissa todettiin, ettei lapsista ja nuorista ole tarpeen olla huolissaan, sillä he ovat yhtä loistavia kuin edellistenkin sukupolvien lapset ja nuoret. Sen sijaan on syytä olla huolissaan lukutaidon arvostuksen vähenemisestä ja siitä, että kiire on tullut osaksi lasten ja nuorten arkea. Lapset ja nuoret kaipaavat kiireettömiä hetkiä, todellista vapaa-aikaa, jonka jokainen puolituntinen ei ole valmiiksi ohjelmoitua. Luovuus vaatii levollista aikaa.

Lasten ja nuorten ajasta kuluu kuitenkin yhä suurempi osa sellaisten pelien parissa, jotka on tarkoituksellisesti tehty mahdollisimman kiihkeärytmisiksi ja koukuttaviksi. Peli- ja ruuturiippuvuus on huolestuttavaa.

Kirjojen pariin kannustaminen lähtee parhaimmillaan jo kotoa, mutta myös koulujen merkitys korostuu entisestään. Opettajankoulutuksessa olisi hyvä antaa tähän entistä enemmän eväitä. Opettajille apua antavat myös kirjastot, joissa mediakasvatukseen ja tietosisältöihin tutustuminen on helppoa ja tehokasta.

Lasten ja nuorten kielenhallinta näyttää heikkenevän samaa tahtia lukuharrastuksen vähenemisen kanssa. Siksi tietokirjailijoiden on oltava valppaina käyttääkseen niitä välineitä ja muotoja, jotka lukijoita juuri nyt kiinnostavat. Parhaimmillaan tietokirja tarjoaa kootun ja jäsennellyn kokonaisuuden ja kiehtovan tarinakokonaisuuden, jolle internetin pikkudetaljien vyöry ei pärjää.

Lasten ja nuorten tietokirjallisuudella on merkitystä paitsi kunkin nuoren oman kasvun ja ymmärryksen kehittymisen kannalta, myös suomalaisen tieteen kannalta. Kun käydään keskustelua suomalaisista arvosta ja suomalaisesta kulttuurista, lasten ja nuorten kirjallisuutta ei saa unohtaa. Sekä kaunokirjallisuus että tietokirjallisuus toteuttavat noita arvoja - ja myös asettavat niitä. Meidän kansainvälinen valttimme tulevaisuudessa on osaaminen, eikä se synny ilman suomalaisille lapsille ja nuorille kirjoitettua suomalaista kirjallisuutta.

Seminaarin järjestivät yhteistyössä Suomen tietokirjailijat ry. ja Kirjakauppasäätiö.

Seminaari liittyi Kirjakauppasäätiön myöntämään Lasten tietokirjapöllö -palkintoon. Sen sai tänä vuonna Lisbeth Landefortin ja Seppo Nurmimaan teos Oopperaa, oopperaa.

Dr. Paula Havaste
Program Development Manager
Heureka, the Finnish Science Centre
POB 166
FIN 01301 Vantaa, Finland
Tel. + 358 98579375, Mob +358 409015375
paula.havaste@heureka.fi
www.heureka.fi

Kirjakauppaliitto ry Eteläranta 10 00130 Helsinki 040 6899 112 toimisto@kirjakauppaliitto.fi www.kirjakauppaliitto.fi
© Kirjakauppaliitto ry