Kirjojen arvonlisäveroa ei pidä nostaa

Kirja-ala kavahtaa alivaltiosihteeri Martti Hetemäen verotyöryhmän esityksiä, joiden mukaan kirjoja uhkaa arvonlisäveron korotus. Ymmärrämme valtiontalouden tasapainottamisen tarpeen, mutta haluamme muistuttaa veronkorotuksen kielteisistä vaikutuksista.

Suomen hyvinvointi on rakennettu osaamisen, sivistyksen ja koulutuksen varaan. Kirjallisuudella on ollut keskeinen rooli siinä, miten Suomesta on tullut elinvoimainen kansallisvaltio. Kaunokirjallisuus on jäsentänyt maailmaamme ja rakentanut identiteettiämme. Oppikirjallisuus on kouluttanut ja sivistänyt meitä. Tietokirjallisuus on antanut rakennuspuita, joilla olemme voineet rakentaa maailmankuvaamme. 

Kirja-ala elää muun muassa internetin vaikutuksesta rakennemuutosta, joka seuraukset ovat olleet merkittävät Suomen kaltaisella pienellä kielialueella.  Suomen tulevaisuus ratkaistaan osaamista vahvistamalla. Kirjallisuudella voi olla tässä merkittävä rooli. Suomalaisen kirjallisuuden elinvoimaisuuden vaaliminen on siten suora sijoitus tulevaisuuteen.

Kirjojen arvonlisäveroon tehdyt muutokset Euroopassa osoittavat selvästi, että kirjojen hinnanmuutokset vaikuttavat suoraan kirjojen kysyntään. Kirjojen arvonlisäveron korotus tulisi näin vähentämään kotimaisen kirjallisuuden lukemista. Korotuksen valtiontaloudellinen vaikutus jäisi tästäkin syystä vähäiseksi.  Vetoamme poliittisiin päättäjiin, ettei kotimaisen kirjallisuuden asemaa heikennetä.

Helsingissä 23. kesäkuuta 2010

Finlands svenska författareförening

Kirjakauppaliitto

Suomen Kirjailijaliitto

Suomen Kustannusyhdistys

Suomen tietokirjailijat

Kirjakauppaliitto ry Eteläranta 10 00130 Helsinki 040 6899 112 toimisto@kirjakauppaliitto.fi www.kirjakauppaliitto.fi
© Kirjakauppaliitto ry