Kulttuuriseteli ja kirjallisuus

Kirja-ala on huolissaan kirjallisuuden jättämisestä lähes kokonaan kulttuurisetelin ulkopuolelle. Kirjailijat, kustantajat ja kirjakauppiaat ovat yhteisellä tiedotteella lähestyneet opetusministeriötä ja valtiovarainministeriötä.

"Haluamme tuoda esille joitakin seikkoja liittyen opetusministeriön työryhmämuistioon Kulttuuriseteli - Työntekijän omaehtoisen kulttuuritoiminnan verovapaus (Opetusministeriö työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:13)

Kun aikaisemmin käyttöön otettu liikuntaseteli hoitaa kansalaisten ruumiillista hyvinvointia, niin uuden kulttuurisetelin henkisen hyvinvoinnin hoitoala on jäämässä torsoksi: kirjallisuus on unohdettu.

Työryhmä esittää muistiossaan, että esineiden hankinta ja messujen pääsymaksut kategorisesti jätettäisiin kulttuurisetelin käyttömahdollisuuksien ulkopuolelle. Tämä estää kulttuurisetelin käytön kirjallisuuteen, joka koskettaa useampaa kansalaista kuin mikään muu kulttuuriharrastus Suomessa.

Kirjallisuuden ostaminen ei ole pelkästään kuluttamista vaan merkittävä kulttuuriharrastuneisuuden muoto. Suurimpia ja muita kirjallisuustapahtumia merkittävästi monipuolisempia sekä laajempia puolestaan ovat ympäri Suomea järjestettävät kirjamessut, joille ostetaan pääsylippu. Kirjamessujen pääsymaksuun sisältyvät kirjallisuusdebatit ja -paneelit sekä kirjaesittelyt ovat mitä suurimmassa määrin kulttuuritilaisuuksia.

Kulttuurisetelillä ostaminen on sidottu nimettyyn henkilöön. Kaikkiin tavarahankintoihin sekä teatteri- ja urheilutapahtumien pääsylippujen ostamiseen sisältyy mahdollisuus, että hankittu tuote luovutetaan toiselle tai siitä nauttii useampi kuin yksi henkilö.

Kulttuuriseteli antaa mahdollisuuden kirjan hankkimiseen juuri omaan käyttöön eli henkilön itsensä iloksi ja kehittämiseksi. Uskomme, että tarkoituksella muulle kuin setelin haltijalle ostettujen kirjojen määrä olisi vähäinen. Jos näin kuitenkin kävisi, niin ostetun kirjan antaminen tai lainaaminen toisen henkilön luettavaksi olisi mitä parhainta ruohonjuuritason kulttuurityötä, jonka hyväksyminen vähäisistä laskennallisista veromenetyksistä huolimatta olisi yhteiskunnan taholta merkittävä kädenojennus kansalaisten äidinkielisen kulttuuriharrastuksen edistämiseksi ja kansallisen identiteetin vahvistamiseksi.

Esitys Esitämme edellä olevilla perusteilla, että kirjojen hankinta ja kirjamessujen pääsymaksut sisällytetään yksiselitteisesti kulttuurisetelin käyttömahdollisuuksien piiriin."

Finlands svenska författareförening                                 Kirjakauppaliitto ry

Mikaela Sundström                                                           Stig-Björn Nyberg     Olli Eräkivi

ordförande                                                                       puheenjohtaja            toimitusjohtaja

 

Suomen Kirjailijaliitto ry                                                 Suomen Kustannusyhdistys ry

Kari Levola     Päivi Liedes                                                Veli-Pekka Elonen Sakari Laiho

puheenjohtaja toiminnanjohtaja                                          puheenjohtaja        johtaja

 

Suomen tietokirjailijat ry

Pirjo Hiidenmaa                    Jukka-Pekka Pietiäinen

puheenjohtaja                       toiminnanjohtaja

Kirjakauppaliitto ry Eteläranta 10 00130 Helsinki 040 6899 112 toimisto@kirjakauppaliitto.fi www.kirjakauppaliitto.fi
© Kirjakauppaliitto ry