KIRJA-SUOMI 2017 Kirja-alan yhteistyöhanke  itsenäisyyden juhlavuodelle

Suomea rakennetaan lukemalla. Lukeva ja sivistynyt maa menestyy. Kirja-Suomi 207 on suomalaisen kirja-alan yhteistyöhanke 100-vuotiaan Suomen hyväksi. Kirja-Suomi edistää lukemista ja kirjallisuuden näkyvyyttä koko itsenäisyyden juhlavuoden ajan. Tapahtumat ja teemaviikot pyörivät läpi vuoden, erityisesti esiin nousee suomalainen tietokirjallisuus. Hankkeen kohderyhmänä ovat aikuiset lukijat, ja se kytkeytyy osaksi Valtioneuvoston kanslian koordinoimaa Suomi 100 -juhlavuotta. 

Kirja-Suomi 2017 -hankkeen toteuttavat yhteistyössä useat eri kustantajat, kirjailijajärjestöt, kirjakaupat, kirjastot, järjestöt sekä muut yhteistyöhön lähteneet toimijat. Yhteistyöverkosto tuottaa vuoden aikana lukuisia tapahtumia, jotka löytyvät hankkeen yhteisestä tapahtumakalenterista osoitteesta www.kirja-suomi.fi. Juhlavuoden päätapahtuma on uusi Baba Lybeck, kirja vieköön! -kirjallisuustapahtumasarja Helsingissä. 

Kirja-Suomi on avoin verkostohanke. Siihen osallistuminen on yksinkertaista: tapahtuman  voi liittää osaksi Kirja-Suomea lataamalla logon käyttöön ja lisäämällä tapahtuman osaksi ohjelmakokonaisuutta osoitteessa www.kirja-suomi.fi. 

Hankkeen koordinoi kirja-alan yhteistyöjärjestö Kirjan vuosi ry. Se on voittoa tavoittelematon kirja-alan yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on parantaa kirjan ja lukemisen asemaa Suomessa, edistää lukuharrastusta Suomessa sekä yhdistää kirja-alan toimijoita yhteisiin tavoitteisiin.

 

Lisätietoa: Laura Karlsson | toiminnanjohtaja | Kirjan vuosi ry

laura.karlsson@kirjanvuosi.fi | p. 050 57 15 511


Kirjakauppaliitto ry Eteläranta 10 00130 Helsinki 040 6899 112 toimisto@kirjakauppaliitto.fi www.kirjakauppaliitto.fi
© Kirjakauppaliitto ry