http://i1.cmail19.com/ti/r/CA/6C5/BF5/234702/images/pix.gif

http://i1.cmail19.com/ti/r/CA/6C5/BF5/234702/images/pix.gif

http://i1.cmail19.com/ti/r/CA/6C5/BF5/234702/images/pix.gif

 

 

Lasten lukutaito ei siirry itsestään sähköiseen formaattiin

Lukukeskuksen teettämä tutkimus osoittaa, että sähkökirjojen lukemiseen täytyy erikseen harjaantua. Lukutaito tai kyky ymmärtää lukemaansa ei sellaisenaan siirry digitaaliseen formaattiin. Neljäsluokkalaisten parissa toteutettu tutkimus vertaili lasten lukemista kirjan ja tabletilla luetun sähköisen kirjan välillä. Tulokset osoittivat, että lapset kokivat kirjan lukemisen myönteisemmin kuin tabletilta lukemisen.

Sähköisen kirjan lukeminen oli lapsille lähtökohtaisesti mieluisaa ja se koettiin hauskaksi. Tutkija Virpi Tarvainen toteaa, että etenkin vähän lukevat kokivat tabletilta lukemisen myös innostavaksi. Kuitenkin verrattaessa kirjaa ja tablettia, kirja osoittautui suositummaksi.

- Perinteinen kirja tuntuisi tukevan syvälukutaidon kehittymistä paremmin kuin tabletti. Lapset kokivat tabletilla lukemiseen keskittymisen vaikeammaksi. Pitkän tekstin lukeminen kehittää kokonaisuuksien hahmottamista, joten juuri pitkään tekstiin uppoutumisen kyky on siksi tärkeä, Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacis sanoo.

Tammen ja WSOYn lastenkirjaosastot osallistuivat hankkeen suunnitteluun ja lahjoittivat hankkeessa käytetyt kirjat. Luettavat kirjat perustuivat Lukudiplomiin, jossa luettavissa oli tietty kirjapaketti.

- Satavuotiaan Suomen uusi lukutaito hanke syntyi digitaalisen murroksen, lukutaitotulosten heikentymisen (Pisa) sekä kirjamarkkinoiden laskevan käyrän tuloksena. Sataprosenttinen lukutaito ei ole Suomessa enää itsestäänselvyys: yhä useammat lapset eivät enää hallitse kielen vivahteita. Nousi huoli siitä, miten lukeminen ja syvälukutaito siirtyvät digitaaliseen formaattiin, kertoo Tammen ja WSOYn lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi.

Suomen uusi lukutaito oli Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama pilottihanke, jossa testattiin, miten sähköinen lukeminen vaikuttaa neljäsluokkalaisten lukuintoon. Hanke käynnistyi syksyllä 2014, ja pilotti päättyi keväällä 2016. Hankkeessa selvitettiin lisääntyykö tabletteja käyttävien oppilaiden lukuinto merkittävästi suhteessa verrokkiluokkiin, jotka lukevat fyysisiä kirjoja. Hankkeessa testattiin rinnakkaisia koululuokkia kolmella paikkakunnalla: Rovaniemellä, Helsingissä ja Kontiolahdella. Jokaisessa koulussa on yhdelle luokalle jaettu tabletit, joissa on sähkökirjat ja toiselle luokalle fyysiset kirjat. Tutkimushankkeessa lasten lukukokemusta analysoitiin tunnetarroilla.

Tutkimukselle toivotaan jatkoa, jotta digitaalisia oppimateriaaleja suunniteltaessa olisi riittävästi tietoa lasten digitaalista lukutottumuksista ja lukutaidosta.

Hankkeesta: www.lukukami.fi ja www.lukukeskus.fi 


Lisätietoja 

Toiminnanjohtaja Ilmi Villacis, Lukukeskus 
puh. 040 8305936, ilmi.villacis@lukukeskus.fi

Tutkija Virpi Tarvainen
puh. 045 840 9786, tarvainen.virpi@gmail.com

Kustantaja Saara Tiuraniemi, Tammi ja WSOY
puh. 0400 873 335, saara.tiuraniemi@tammi.fi

 

 

 

Kirjakauppaliitto ry Eteläranta 10 00130 Helsinki 040 6899 112 toimisto@kirjakauppaliitto.fi www.kirjakauppaliitto.fi
© Kirjakauppaliitto ry