1.6.2015

 

Suomen Kustannusyhdistys

LEHDISTÖTIEDOTE

Julkaistavissa Heti

 

Kirjankustantajille suositus riskimaissa tehtäviin alihankintoihin


Suomen Kustannusyhdistys on laatinut yhteistyössä FinnWatchin kanssa suosituksen

yritysvastuuohjeiksi kustannusalan yrityksille. Oheistukset keskittyvät painatuksien ja digituotantojen

alihankintaan ns. riskimaista.

 

Suosituksen keskeisinä asioina ovat alihankintojen läpinäkyvyys, työntekijöiden elämiseen riittävä

palkka ja ylityötuntien rajoittaminen. Suositus sisältää myös linkkejä täydentävään materiaaliin.

 

Kustannusyhdistys ja Finnwatch ovat käyneet vuoropuhelua suosituksia laadittaessa. Finnwatch on

kommentoinut suosituksia ja saatu asiantuntemus on ollut suureksi avuksi.

 

"Olemme erittäin iloisia Kustannusyhdistyksen laatimasta kunnianhimoisesta, kansainvälisiin

standardeihin pohjautuvasta yritysvastuusuosituksesta ja haluamme kiittää yhdistystä hyvästä

dialogista Finnwatchin kanssa. Toivomme, että yhdistyksen jäsenet sitoutuvat laajasti ohjeistoon ja

ryhtyvät toimeenpanemaan sitä tehokkaasti." toteaa Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

 

Finnwatch on julkisuudessa nostanut esille tietyissä ns. riskimaissa (esim. Kiina, Malesia, Indonesia)

tehtävissä alihankinnoissa olevat riskit. Suomen Kustannusyhdistys ymmärtää asian vakavuuden ja

kehottaakin yrityksiä vastuuttamaan suositusten toimeenpanon omassa organisaatiossaan.

Suositusten toteutumista tullaan seuraamaan sekä Kustannusyhdistyksessä että Finnwatchissa.

 

Linkki suositukseen SKY:n sivuilla: http://www.kustantajat.fi/pages/k16/kehitys/

 

 

Lisätietoja:
Sakari Laiho
johtaja
Suomen Kustannusyhdistys

 

Kirjakauppaliitto ry Eteläranta 10 00130 Helsinki 040 6899 112 toimisto@kirjakauppaliitto.fi www.kirjakauppaliitto.fi
© Kirjakauppaliitto ry