TIEDOTE  15.4.2015

 

ERIKOISKAUPAN ETUJÄRJESTÖT KEHITTÄVÄT YHTEISTYÖTÄ

 

Erikoiskaupan Liiton vuosikokous on 15.4.2015 tehnyt päätöksen Erikoiskaupan Liitto ry:n

lakkauttamisesta. Päätöksen taustalla on halu kehittää kaupan alan järjestöyhteistyötä entistä

kattavammaksi, tehokkaammaksi ja taloudellisemmaksi yhdessä Kaupan liiton ja Suomen

Yrittäjien kanssa.

 

”Kaupan ala on suurten muutosten edessä. Tavoitteemme oli löytää toimintamalli, joka tarjoaa

parempaa edunvalvontaa kaikille kaupan alan yrityksille,” toteaa Erikoiskaupan Liiton

puheenjohtaja Harri Broman. Jatkossa Erikoiskaupan Liiton järjestöt toimivat suoraan Kaupan

liiton ja osin myös Suomen Yrittäjien toimialajärjestöinä.

 

”Suomalainen kauppa työllistää 300 000 henkeä, eikä näitä työpaikkoja tule tässä

taloustilanteessa vaarantaa. Kaupalla on keskeinen rooli kotimarkkinoiden elinvoimaisuuden

rakentajana ja turvaajana”, jatkaa Broman.

 

Erikoiskaupan Liiton toimialayhdistykset - Autonvaraosakauppiaiden Keskusliitto, Kaupan

Yrittäjät, Kirjakauppaliitto, K-kauppiasliitto, Kodintekniikkaliitto, Muotikaupan Liitto, Sisusta

Kotia, Suomen Apteekkariliitto, Suomen Optinen Toimiala ja Suomen Terveystuotekauppiaiden

Liitto - jatkavat tiivistä yhteistyötään sekä Kaupan liiton että Suomen Yrittäjien sisällä.

Tavoitteena on tehostaa edunvalvontaa ja tuoda kaupan alan erityiskysymyksiä nopeammin

päättäjien tietoisuuteen.

 

Uudistettu kaupan alan järjestömalli on jo aloittanut toiminnan kehittämisen ja

yhteensovittamisen Kaupan Liiton ja Suomen Yrittäjien kanssa.

 

Haluamme kiittää kaikkia jäseniämme, yhteistyökumppaneitamme ja toimiston henkilökuntaa

vuosien varrella tehdystä hyvästä yhteistyöstä.

 

Lisätietoja:

Harri Broman

harri.broman@bromangroup.fi

044-0330201

Kirjakauppaliitto ry Eteläranta 10 00130 Helsinki 040 6899 112 toimisto@kirjakauppaliitto.fi www.kirjakauppaliitto.fi
© Kirjakauppaliitto ry